tisdag 1 juli 2014

Vilande

Bloggen Uppdrag : Skolbibliotek är vilande.Skolbiblioteksutredningen, som bloggen varit redskap för, övergick till ett utvecklingsprojekt som innebar en uppbyggnad av PMC (Pedagogiskt Mediacentrum)  

Utvecklingsprojektet har bestått i att planera för och införa en ledande och professionsövergripande pedagogisk samverkan (PMC - Pedagogiskt Mediacentrum) där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT och informationsfärdighet sätts i centrum. Genom stöd från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har inrättande av skoldatateksverksamhet i Åstorps kommun möjliggjort att specialpedagogik med digitala verktyg kan används i större utsträckning än tidigare på alla nivåer och i alla skolområden.

Tankarna kring inrättande av Pedagogiskt Mediacentrum har sitt ursprung i den projektutredning över skolbibliotekssituationen som initierades av förvaltningschef Annika Hoppe augusti 2011. I resultatet framkom behov av ökad resurssamordning för likvärdig utbildning. För att säkerställa att alla resurser används på ett för verksamheten optimalt sätt växte förslaget fram om en samordningsinstans i form av ett Pedagogiskt Mediacentrum. Med detta vill vi uppnå bättre förutsättningar att ge elever med behov av extra stöd, ökade kunskaps- och färdighetsutmaningar och en ökad resultat- och måluppfyllelse samt nya upplevelser utifrån sina egna förutsättningar.

LÄS MER! Ta del av utvecklingsprojektet genom att läsa PMC-bloggarna!

tisdag 3 december 2013

Åsneryd

Tyvärr har något missöde gjort att Åsneryd - webbplatsen för undervisning i kritiskt tänkande - ligger nere. Det går inte heller att söka på Google.

Har idag gjort en provisorisk webbplats:

https://sites.google.com/site/asneryd/

Ev kommer denna webbplats att överta den gamla Åsneryds sidan .... Vi får se:-)

fredag 29 november 2013

Källkritik - läromedel

Ett fönster mot världen


Skolverket rekommenderar ett nytt skolmaterialet om källkritik som finns på Amnestys webbplats.
Materialet heter "Ett fönster mot världen" och är riktat mot gymnasieskolans teoretiska ämnen. Men även vi andra som inte jobbar på gymnasiet kan säkert hitta idéer och tankar som vi kan använda i vår undervisning.

Materialet är kostnadsfritt och kan laddas ned från Amnestys webbplats.

måndag 14 oktober 2013

Skolbibliotekets roller i förändrade landskapManuskriptet till Skolbibliotekets roller i förändrade landskap av Louise Limberg och Anna Hampson finns att ladda ner

tryckt form: Louise & Lundh, Anna Hampson, red. (2013). Skolbibliotekets roller i förändrade landskap. Lund: BTJ Förlag.

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap

Manuskriptet till Skolbibliotekets roller i förändrade landskap av Louise Limberg och Anna Hampson finns att ladda ner

tryckt form: Louise & Lundh, Anna Hampson, red. (2013). Skolbibliotekets roller i förändrade landskap. Lund: BTJ Förlag.

tisdag 10 september 2013

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap - konferens i Göteborg

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap
Ett samarrangemang mellan Bibliotekshögskolan, Bibliotekstjänst, Kultur i Väst, Skolbibliotek Väst och Skolbibliotekscentralen i Göteborg
Tid:                Onsdag 2 oktober, kl. 10.00 – 15.00
Plats:                  Bio Roy, Kungsportsavenyn 45, Göteborg. Mitt emot Park Avenue