onsdag 31 augusti 2011

Vad är ett skolbibliotek?

.... några funktioner för en skolbiblioteksverksamhet


Snart skall jag bege mig ut i verkligheten med antennerna utfällda. Rektorer, lärare, elever och bibliotekarier skall bli guider mot en bra skolbiblioteksutveckling i vår kommun. Men att fråga om något som man inte vet eller som man inte riktigt vet innebörden av ..... Hur skall man kunna veta vad man har att välja utifrån? Än en gång går tankarna tillbaka till: Vad är ett skolbibliotek?
Jag måste ge begreppet en innebörd för att kunna gå vidare.

tisdag 30 augusti 2011

Nytt redskap

Behovet att ta skärmbilder gör att jag hittar ett nytt verktyg: Screenshot. Enkelt "fotograferar" jag det jag ser på skärmen för att sedan kunna välja vilken del av detta jag vill visa.

Ny läroplan

De nya kursplanerna blir den kompass processen skall följa. Vilket smörgåsbord av informationskompetens den nya läroplanen är! Genomgående visas på färdigheter elever behöver i ett livslångt lärande och där skolbiblioteket är en viktig pedagogisk resurs i att träna eleverna i informationsfärdighet!

Nuläge

Hur ser nuläget ut?
Hur ser organisationen ut?
Hur ser den geografiska spridningen ut?
Vilka resurser finns inom varje rektorsområde?


Uppdraget

Vad innebär uppdraget egentligen?


Godtagbar kvalitetsnivå, önskvärd kvalitetsnivå....?


Vilka förutsättningar har vi i relation till den kvalitetsnivå vi väljer?


Vilka behov och önskemål har aktörerna? Vilka är aktörerna? Hur kan vi spegla hela aktörsarenan med behov och utvecklingstillväxt? En arena som består av det antal rektorsområden som kommunen har med x antal elever, lärare, bibliotekarier men också utifrån ett yttre perspektiv med olika styrdokument och riktlinjer. Även perspektivet som projektledare med bakgrund som engagerad skolbibliotekarie påverkar den inriktning mitt uppdrag tar.
Picture of People on the move - Free Pictures - FreeFoto.com


Skafferiet

Jag är som en ekorre som samlar nötter inför hösten. Mycket är bra att ha och jag sparar febrilt. Tycks som om det blir överfyllt i mitt vinterförråd av idéer. Men den som spar den har. Jag fortsätter att googla njutningsfullt. Börjar fundera på hur jag skall hitta mina sparade "nötter" när jag befinner mig på språng mellan olika arbetsplatser. Usb-minnet hänger ständigt runt halsen - men denna bräckliga snara känns osäker och skör.
Picture of White clouds and blue sky - Free Pictures - FreeFoto.com
Jag börjar spana i Molnet. Dropbox är bra och den har jag använt tidigare - men jag känner att jag nog behöver mer kraft. Amazon blir valet där jag snabbt och enkelt överför mina filer.


Projektplan

Förvaltningschef Annika Hoppe har i den pågående organisationsöversynen utarbetat en projektplan som jag anpassar till detta uppdrag.


Finna vägen

Picture of Road across the moors - Free Pictures - FreeFoto.com

Hur börjar man då denna resa? Vilka redskap skall jag använda?

Uppdraget: Utveckla skolbiblioteken i Åstorps kommun.

Verktygen blir naturliga till att börja med - ingen dator - bara massor med lösblad och penna. Tankar och idéer blir till cirklar, pilar och rektanglar.

Vad har vi och vad vill vi ha? Vad börjar jag med? Jag vet vad jag tror på: Betydelsen av lässtimulans och undervisning/handledning i informationsfärdighet. Nödvändigt om vi skall kunna behålla och ge en rättvis skolutbildning som grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle.

torsdag 25 augusti 2011

Djupdykning

Det är augusti månad 2011. Sommaren är på väg bort och hösten står och kikar och bjuder på ömsom sol och ömsom regn. I denna brytningstid sitter jag vid Kullens fyr en strålande sensommardag och njuter av vind och hav. Jag har med glädje antagit utmaningen att utveckla skolbiblioteksverksamheten inom Åstorps kommun. Ett projektuppdrag jag skall leda under två år.

Denna utvecklingsresa skall jag försöka klä i bilder och ord för att tydligare förankra och förtydliga de tankar som dyker upp under denna process.

Kanske kan du som vill utveckla skolbiblioteken i din kommun få inspiration... och även om du är en ensam skolbibliotekarie hoppas jag du kan få tips och idéer på hur du kan utveckla verksamheten på din skola.