torsdag 25 augusti 2011

Djupdykning

Det är augusti månad 2011. Sommaren är på väg bort och hösten står och kikar och bjuder på ömsom sol och ömsom regn. I denna brytningstid sitter jag vid Kullens fyr en strålande sensommardag och njuter av vind och hav. Jag har med glädje antagit utmaningen att utveckla skolbiblioteksverksamheten inom Åstorps kommun. Ett projektuppdrag jag skall leda under två år.

Denna utvecklingsresa skall jag försöka klä i bilder och ord för att tydligare förankra och förtydliga de tankar som dyker upp under denna process.

Kanske kan du som vill utveckla skolbiblioteken i din kommun få inspiration... och även om du är en ensam skolbibliotekarie hoppas jag du kan få tips och idéer på hur du kan utveckla verksamheten på din skola.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.