tisdag 30 augusti 2011

Finna vägen

Picture of Road across the moors - Free Pictures - FreeFoto.com

Hur börjar man då denna resa? Vilka redskap skall jag använda?

Uppdraget: Utveckla skolbiblioteken i Åstorps kommun.

Verktygen blir naturliga till att börja med - ingen dator - bara massor med lösblad och penna. Tankar och idéer blir till cirklar, pilar och rektanglar.

Vad har vi och vad vill vi ha? Vad börjar jag med? Jag vet vad jag tror på: Betydelsen av lässtimulans och undervisning/handledning i informationsfärdighet. Nödvändigt om vi skall kunna behålla och ge en rättvis skolutbildning som grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.