tisdag 30 augusti 2011

Ny läroplan

De nya kursplanerna blir den kompass processen skall följa. Vilket smörgåsbord av informationskompetens den nya läroplanen är! Genomgående visas på färdigheter elever behöver i ett livslångt lärande och där skolbiblioteket är en viktig pedagogisk resurs i att träna eleverna i informationsfärdighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.