fredag 30 september 2011

En skola som blir två

Tingdalsskolan

Tingdalsskolan delas till två skolor. Björnås som nu byggs besiktigas i oktober 2011. Den gamla skolan får vid flytten bättre plats och kan disponera sina lokaler på ett mer ändamålsenligt sätt.

I dag består Tingdalsskolan av F-skolår 4. Efter flytten kommer skolan att husera skolår 3-5. Det finns många förskolegrupper i området - sex förskolor. 190 elever i grundskolan och 220 förskolebarn.

Efter flytten kommer skolans lokaler att omdisponeras och möjligheterna till ett skolbiblioteksrum blir större. Idag består skolbiblioteket av hyllor på två motstående väggar i en korridor. Ansvaret för inköp har tre lärare på skolan. Lärare och elever besöker då och då huvudbiblioteket för att låna.

Björnåsskolan kommer att ta emot skolår F-2. Det finns fem förskolor i området.

De nya lokalerna på Björnås kommer att innebära att det finns stora möjligheter till att integrera media i verksamheten så att läs- och språkutveckling kan gynnas på bästa sätt.

Allt som allt finns det 11 förskolor i Tingdal-Björnåsområdet!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.