torsdag 29 september 2011

Idag blev det studiebesök till Vuxenutbildningscentrum i Åstorp. En liten skola med ett brett och flexibelt kursutbud. Många förkortningar som jag inte är insatt i.

Introduktionsprogrammet (IM) hette tidigare Individuella programmet (IV). Ett program som är till för elever som inte är behöriga att söka till gymnasiet. Introduktionsprogrammet är mellan 1 till 3 år långt och erbjuder fem olika inriktningar.

GYVUX - En utbildning som är till för elever som avbrutit sina tidigare studier eller som behöver behörighet för vidare studier på universitet och högskola.

GRUV - Grundläggande vuxenutbildning som fokuserar på läsning, skrivning och matematik.

SFI - Svenskundervisning för invandrare. Grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Särvux - syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande det som ges i

* den obligatoriska grundsärskolan
* den obligatoriska träningsskolan
* specialutformade program på gymnasiesärskolan

Skolan har tidigare haft avtal och service från kommunbiblioteket i Åstorp. Detta avtal är uppsagt och ingen service finns längre. Det har också tidigare funnits en assistent som skött utlån och återlämning av media. Biblioteket har flyttats ner en våning då lokalen behövde användas till klassrum.

På skolan finns en grupp på tre personer som tillsammans skall diskutera mediafrågor och inköp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.