fredag 23 september 2011

Örkelljunga kommun

Redan vid hemsidans ingång erbjuds information om kommunens skolbibliotek samlat under rubriken Skolbibliotek. Det finns ett gemensamt ansvar mellan skola och bibliotek för att upprätthålla skolbiblioteksverksamhet i kommunen. Den huvudsakliga finansieringen går under bibliotekets budget.

Skolbiblioteksuppbyggnaden började i mitten av 90-talet då biblioteket vände sig till skolans rektorer med ett erbjudande om service till skolorna. Bibliotekarierna reste runt på skolorna och presentera ett smörgåsbord av tjänster som kunde erbjudas skolans elever och lärare. Dessa tjänster omfattade i huvudsak två inriktningar; lässtimulans och handledning i informationsfärdighet.

Rektorer, lärare och bibliotekarier arbetade tillsammans upp den skolbiblioteksverksamhet som sedan dess finns i Örkelljunga kommun. En verksamhet som nu ligger helt i linje med den nya skollagen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.