fredag 23 september 2011

Vad gör en skolbibliotekarie?

Örkelljunga ger också en tydliga arbetsbeskrivningar på vad arbetet som skolbibliotekarier innebär. Exempel på de pedagogiska uppgifterna är:

  • Vägleda elever i informationssökning
  • Bibliotekskunskap
  • Delta i klassernas arbete med olika tema
  • Vägleda elever som behöver särskilt stöd i sin läsning
  • Vägleda enskilda elever vid besök i biblioteket
  • Stimulera elever till läsning med hjälp av aktiviteter i biblioteket, författarbesök och projekt i olika former
  • Bokprat

Det är också viktigt att samarbete sker både mellan skolbibliotekarierna och övriga pedagoger. Skolbibliotekarierna deltar i olika arbetslag och i skolornas konferenser.

För att sprida goda idéer och förmedla information träffas skolbibliotekarierna en gång i månaden. Barnbibliotekarien är sammankallande. Gruppen åker ut då och då för att prata vid rektorskonferenser och ute bland lärarna. Detta behövs för att påminna om verksamheten och dess service.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.