onsdag 19 oktober 2011

Samordning och delaktighet


En liten kommun har stort behov av att samordna sina resurser för att få större helhet. Det gäller främst media som riktar sig till speciella grupper. Men det handlar också om Knowledge Management, dvs att vi tar till vara på den kompetens vi har i kommunen. Allt arbete elever och ambitiösa lärare lägger på undervisningsmoment bör tas till vara.

Tankar på en digital resurs har växt..... Har lekt med olika bloggar och wikis för att testa idéen. Bokblogg, Tips för digitala verktyg i undervisningen m m.

Bild på bokblogg Bild på bloggsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.