lördag 1 oktober 2011

Varför läser de bättre i Finland?

Inför planeringen av ett föredrag jag skall hålla i Finland läste jag lite på Utbildningsstyrelsens sidor och hamnade på förklaringen om varför man toppar Pisas läsfärdighetstest. Så här skriver man:


"Läsfärdigheten i Finland

Finländska ungdomar hörde enligt PISA 2000 till dem som läser bäst i världen. Finlands toppresultat berodde framför allt på flickornas utmärkta läsfärdigheter. Också pojkarna hörde till dem som läser bäst i OECD-länderna, även om skillnaden mellan flickor och pojkar är störst i Finland av alla länder som deltog i undersökningen. I Finland finns det en mindre andel svaga läsare än i övriga OECD-länder.

Fastän vi är medvetna om att läsfärdigheten i Finland är god, har vi ändå systematiskt arbetat med läsfärdigheten och också genomfört nationella utvärderingar av inlärningsresultaten i modersmålet. Utbildningsförvaltningen i Finland har kraftigt betonat läsfärdigheten efter en utvärdering som Utbildningsstyrelsen genomförde år 1995 (Stödjer grundskolan jämlikhet?), där det framgick att läsfärdigheten hos elever i klass 8 hade blivit sämre. Det här gav bland annat upphov till ett projekt för attutveckla skolbiblioteken år 1996, en kampanj för läsfärdighet år 1997 och spetsprojektet Läs och skriv! (Luku-Suomi!) åren 2001–2004. De oroväckande signalerna ledde alltså till snabba reaktioner, eftersom det finns en stark vilja i Finland att inte låta läsfärdigheten sjunka. Särskilt utvecklandet av medieläsfärdigheten innebär nya utmaningar."

....

Faktorer som förklarar den goda läsfärdigheten hos ungdomar i Finland

"Kultur som stödjer läsandet

  • läsande uppskattas i finländsk kultur (man beställer hem tidningar och läser högt för barn i hemmen) och det finns en bred förståelse för läsfärdighetens betydelse för elevernas lärande: medierna har fört fram betydelsen av goda läsfärdigheter och läsning på ett positivt sätt
  • kommunerna har ett heltäckande biblioteksnätverk och biblioteken är välförsedda, också familjer är flitiga biblioteksbesökare (tidningar, böcker, nätförbindelser), personalen på allmänna bibliotek arbetar för läsfärdigheten bland annat genom att ha kontakt med skolan (boktips)
  • moderns sociala ställning har visat sig utgöra en viktig modell för flickorna: finländska kvinnor är högt utbildade, arbetar utanför hemmet och läser mer än männen
  • TV visar i hög grad utländska program som är textade till finska och program sända av Svenska Yle ofta textade till svenska (barn och ungdomar läser texten och blir ganska snabba läsare)
  • ungdomarna surfar på webben, skickar sms och spelar rollspel, vilket har ökat läsandet och skrivandet under fritiden (trots att läsandet av böcker minskat)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.