onsdag 12 oktober 2011

Vilja att utveckla


Det är en positiv och välkomnande inställning rektorerna har till en kommande skolbiblioteksutveckling. Under mina besök väcks många frågor och många idéer landar i idéebanken.

Kvidingeskolan och Rågenskola - två lika stora skolor med samma åldersgrupper.
Skolan i Kvidinge kommer att behöva använda sitt bibliotek till klassrum p g a växande barngrupper. Rågenskolan med sin åldersintegrerade undervisning kommer att få lämna ifrån sig elever från Tingdalsområdet när Björnåsskolan står färdig. Tingdalsskolan kan då ta emot sina fyror och femmor - vilket de tidigare inte har haft plats för.

Samtidigt pågår en översyn av våra verksamheter. Kan vi hushålla bättre med våra resurser? Självklart kommer detta också att påverka hur skolbiblioteken kommer att se ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.