torsdag 17 november 2011

Förslag från biblioteksgruppen

Flera ideer och tankar presenterades:
  • Samverkan och samordning - Vilka nyckelpersoner kan vi knyta an till skolbiblioteksverksamheten?..... bibliotekarier, lärare, rektorer, svenska 2 lärare, modersmålsslärare, specialpedagoger, fritidpedagoger, föräldragrupper, elevråd, biblioteksråd ... listan blir lång.
  • Samordning och samarbetet leder till att, vi inte som nu, står med klasser som runt om i vår kommun skall jobba med samma tema - samtidigt :-) Samarbetet bibliotekarie/pedagog leder oss in i ett arbete som präglas av gemensamt arbete där vi för en dialog med kreativt idéeutbyte i enlighet med LGR11.
  • Vi behöver en skolbibliotekscentral i miniformat: en medieresursenhet och en kompetensresurs. En kostnadseffektiv åtgärd som undviker att vi står med dubbelex av titlar som egentligen skulle kunnat cirkulera mellan skolorna. Helheten blir större genom att beståndet kan växa gemensamt. Små litteraturbehov som t ex lättläst för nya svenskar kan generera ett ökat och attraktivt media bestånd för dessa grupper om vi samlar resurserna. Inköp på andra modersmål likaså. Bokhyllan växer och blir omväxlande när alla skolor bidrar. Genom kompetensresursen får alla skolbibliotek lika chans att utvecklas.
  • Beståndsregistering - För att vi skall kunna se vad som gömmer sig i våra skolbibliotekshyllor behöver vi ha koll! Behovet att registrera i gemensam katalog blir en nödvändig åtgärd om vi skall samordna.... Samtidigt behöver vi då göra en översyn så att bestånden blir aktuella och up-to-date i relation till elevgrupper och nivåer.
  • Kompetensutveckling för pedagogerna - Att informera om god barn- och ungdomslitteratur är ett område som pedagogerna efterlyser. I stället för att förskollärarena alltid tar det säkra kortet Alfons Åberg kan litteraturguidning leda in på nya och okända läsäventyr. Litteraturtips till pedagogerna ger dessutom möjlighet att de som vuxna får behållning av att ta del av den rika litteratur skatt som gömmer sig hos våra barn- och ungdomsförfattare!
  • Lässtimulans plan och plan för informationsfärdighet är verktyg som behövs för ett rättvisare skolbiblioteksutfall. Genom att via dessa planer riktar insatserna mot olika grupper blir det också lätt att följa upp att aktiviteterna genomförs.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.