måndag 21 november 2011

Status november 2011

Följande enkät är ett utkast på hur vi kan bedöma vårt nuläge när det gäller skolbiblioteksstatusen. Förslag på förbättring av enkäten mottages tacksamt innan vi kör den!

1 kommentar:

Tack för din medverkan.