måndag 2 januari 2012

Nytt år

Delrapport är lämnad till förvaltningschefen. Nu väntar jag med spänning på feedback.

Enkäten har besvarats av alla skolor utom en och alla bibliotekarier som arbetar ute på skolorna har svarat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.