söndag 12 februari 2012

En visp ger ingen kaka....


Målet är att alla elever skall ha en dator. 1-1 har blivit ett begrepp. Visst är det bra men inte räcker det!
Bara för att alla eleverna i hemkunskapen har vars sin visp – blir det automatiskt ingen fin kaka… :-) Ingredienser måste till – och det går inte att släng ner vad som helst i kaksmeten för då påverkar det resultatet. Fel ingredienser … så blir kakan förstörd. Har man för mycket av något och för litet av något annat – blir kakan inte heller bra. Det gäller att följa receptet och väga och mäta. På samma sätt sker i en informationshantering. Lika viktigt är det att få stöd och handledning i processen så att inte ”kakan” blir oätlig.

Flera undersökningar visar på bibliotekarier som viktiga vägledare för elevernas lärande och deras prestationer. Forskningen visar att effektiva skolbibliotek ledda av engagerade bibliotekarier spelar en avgörande roll för elevers lärande i allmänhet och för informationskompetensen i synnerhet. Undersökningen visar också vikten av och effekten av när skolbibliotekarier arbetar som informationsexperter med handledning i informationssökning både på individ- grupp- och klassnivå. Dessutom finns verifierat samband mellan välutrustade bibliotek med välutbildade bibliotekarier och elevers läsfärdighet.

Skolbibliotekets styrka är, inte bara att vara ett rum för information eller support, utan det är en viktig funktion för att utveckla studenternas förståelse för kunskapsprocessen.

Skolbibliotekarier som regelbundet samverkar med lärarna medverkar till bättre studieresultat enligt flera forskningsrapporter. Elevernas lärande ökar i relation till hur många timmar bibliotekarien ägnar åt att arbeta tillsammans med den pedagogiska personalen genom att

• Planera undervisningen tillsammans.
• Söka och ta fram undervisningsmaterial till lärarna.
• Undervisa eleverna i informationsfärdighet i
undervisningsmomentet.
• Tillhandahålla/bistå lärarna med service och handledning.
• Tillhandahålla lässtimulerande aktiviteter.
• Leda/övervaka/styra och utveckla användning av informationsteknikenInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.