söndag 12 februari 2012

Startsidan - Skolinspektionen


Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna” Skolinspektionen

Dessutom säger Skolinspektionen att:
  • Biblioteksverksamheten skall  omfatta  böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier.
  • Verksamheten skall dessutom vara anpassad till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Det handlar med andra ord om en verksamhet där media – tryckt och digital – används som del i elevens utbildning. Det duger inte heller med gamla böcker från sextiotalet eftersom media skall vara anpassat till elevernas behov så att språkutvecklingen stimuleras och läslusten frodas.

Skolverket definierar ett skolbibliotek enligt följande:
”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för viss service.”

Statens Kulturråd definierar skolbibliotek enligt följande:
”Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och läsupplevelser av alla slag”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.