onsdag 8 februari 2012

Implementering


Verksamhetens mål och innehåll kommer att under våren implementeras på olika sätt i organisationen.


För framgångsrikt införande av en livaktig skolbiblioteksverksamhet krävs delaktighet där både personal och elever blir aktiva och engagerade i utvecklandet av sina skolbibliotek. Genom biblioteksråd/Elevens val kan eleverna möjlighet att aktivt delta och påverka verksamheten och innehållet i biblioteket. 

This is not a social media megaphone by altemark, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  altemark 
Förankringen ut i verksamheten innebär också att begreppet skolbibliotek blir synonymt med pedagogisk resurs som verktyg för ökad måluppfyllelse när det gäller elevernas läs- och skrivutveckling samt informationskompetens i linje med LGR11. Vi som jobbar på skolbiblioteken måste ständigt förtydliga och visa på kopplingen till kursplanen i allt vi gör!

Svenska
Engelska
Blandat

Samtalen med rektorerna kommer att inrikta sig mot: samverkansvinster vid t ex mediainköp, men också idéer kring bemanning och datorisering. Vi kommer också att diskutera förslaget på Läslustplan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.