onsdag 15 februari 2012

Informationskvart

Förankringen ut i verksamheten innebär att begreppet skolbibliotek blir synonymt med pedagogisk resurs som verktyg för ökad måluppfyllelse när det gäller elevernas läs- och skrivutveckling samt informationskompetens i linje med LGR11. Jag och min Tekarie, Petra Axheimer,  skall därför ut och förmedla dessa tankar inför personalen. Först ut var Kvidinge skola. 


Showen Biblio och Tekarien inleddes med att kort belysa ny skollag med krav på skolbibliotek.


Därefter presenterade jag uppdraget att se över skolbiblioteksverksamheten i kommunen. Gjorde reklam för detta forum för projektuppdraget, d v s - Uppdrag: skolbibliotek  - där minnesanteckningar och olika dokument finns att läsa. Jag uppmuntrade dem att bidra till forumet.


Betonade vikten av en lärarbibliotekarie på skolan som kanal och öra mellan bibliotek och skola. Oavsett om vi är pedagoger eller bibliotekarier så har vi gemensamma intresseområden: lässtimulans och informationskompetens. Kopplade också till läroplanen när det gäller dessa områden.


Petra berättade om samarbete som hon och jag haft på olika sätt. Jag betonade att dessa exempel gällde för Björnekullaskolan och att verksamhet kan se olika ut. 


Slutligen lyfte vi fram betydelsen av god litteraturkännedom och den kompetensresurs som finns hos bibliotekarierna. 


Rektorn meddelade personalen om ett kommande möte som rektor, bibliotekschef, projektledare, bibliotekarie och lärarbibliotekarie skall ha i mars då mer konkreta punkter kommer att tas upp till diskussion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.