torsdag 16 februari 2012

Kort presentation i ledningsgruppen

Money! by Tracy O, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  Tracy O 

Det blev en kort presentation idag i ledningsgruppen då tiden var kort. Jag tog upp följande:

Skolverket betonar skolbiblioteket som pedagogisk resurs med två huvudinriktningar:

  • Media
  • Kompetens

Med anledning av ovan har mitt arbete inriktat sig på

  • Samarbete och samordning
  • Tillgänglighet
  • Kvalitet
  • Service

Samt att få fram en handlingsplan.

I enlighet med LGR 11 finns det två gemensamma beröringspunkter för bibliotek och skola:

  • Lässtimulans
  • Informationskompetens
Projektarbetet går att följa på bloggen Uppdrag Skolbibliotek.

Till dagens möte hade jag fått uppgift att ge förslag på bemanning på de skolor som saknar bibliotekarie.

Mitt förslag bygger på en  m i n i n i v å  - långt under den nivå som de kommuner har som jag studerat. Förslaget bygger också på förutsättningen att biblioteket är tillgängligt även när bibliotekarien inte är där samt att det finns möjlighet för självutlån via scanner är möjligt.

För att fullt ut kunna samordna och öka kvaliteten på vår verksamhet föreslås inrättande av en central medie- och kompetensresurs: Pedagogiskt Media Center (PMC). Skolbibliotekarier, bibliotekspedagoger, specialpedagoger och IT-pedagoger bildar en gemensam resursbas. Denna resurs skall omfatta kompetens och resurssamordning kring informationsresurser, aktuell informationsteknik, pedagogik samt läs- och språkutveckling. Resursen omfattar både fysisk och digital verksamhet. Pedagogiskt mediecenter förenar it,

medier och pedagogik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.