onsdag 8 februari 2012

Medieinköp

Innan vi har ett Pedagogiskt Media Centrum .... Hur gör vi under tiden?

paranoia by katiew, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  katiew Medieinköp
Inköpsvägledning för lärarbibliotekarierna i samråd med barnbibliotekarier och skolbibliotekarierna. Lista på nyinköpta böcker finns på ett av biblioteken som riktar sig mot f-5. Dessa listor kan bilda underlag för inköp på de skolor som saknar bibliotekarie. Dessa listor kan presenteras på Uppdrag Skolbibliotek. Två gånger per termin bör alla skolbibliotekarier och lärarbibliotekarier träffas. Varje månad bör bokas in möte mellan lärarbibliotekarie och skolbibliotekarie. Bokningar inför höstterminen görs i slutet av vårterminen och vice versa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.