onsdag 8 februari 2012

ObalansDå flera av skolbiblioteken i kommunen är integrerade bibliotek har detta medfört stora skillnader med avseende på bemanning, bibliotekssystem och media. Kommunens skolor har fått en varierad standard. De integrerade bibliotekens mediebestånd har byggts upp kontinuerligt. Följderna har blivit:
  • Stor kvalitetsskillnad på media beroende på många års uppbyggnad av ett mediebestånd som de renodlade skolbiblioteken saknar.  Mediebeståndet vid de renodlade skolbibliotek är mycket föråldrat, slitet och saknar relevanta titlar som passar elevers olika behov och intressen.
  • Avsaknad av ett bibliotekssystem som registrerar mediebestånd och handhar cirkulation av media medför brist på samverkan och systematik på beståndet. 
  • Avsaknad av professionell bibliotekspersonal för lässtimulerande arbete och informationskompetens höjning av elever och personal.
Konsekvensen har blivit en bristande jämlikhet när det gäller förutsättningar för lässtimulans och informationskompetens. Denna skillnad bör beaktas och ett tillfälligt mediestöd kanske vore en lösning för att utjämna de stora skillnader som ovanstående innebär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.