måndag 27 februari 2012

Smörgåsbord över vad skolbiblioteket kan erbjuda

analog by aopho, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  aopho 

Sitter och filar på vad vi i skolbiblioteket kan erbjuda när det gäller elevernas måluppfyllelse med fokus informations- och läsfärdighet. Smörgåsbordets rätter bör innehålla samma rätter som LGR11 - men receptet kan se annorlunda ut:-) Vi som skolbibliotekarier har andra ingredienser att blanda i kakan. En spännande mix!

Med blicken på de planer som tidigare gällt för skolbiblioteksverksamhet ser jag tyvärr att en del har möglat och blivit gammalt. Det går snabbt för våra ingredienser att bli gamla och odugliga.

Visst funkar en hel del, men annat är hopplöst föråldrat.

Vi som skolbibliotekarier har informationskompetensen på vårt bord. Vår roll som vägvisare för digitala verktyg bör förtydligas och förstärkas. Bibliotekarier har alltid värnat och slagits för demokratiska frågor. I dag är förmågan till digital delaktighet en viktig demokratisk fråga. Förmågan att ta del av det digitala utbudet men också att själv kunna delta. Vi har en viktig roll att spela i skolan för att utjämna digitala klyftor.  Själva behöver vi lära kontinuerligt för att kunna lära andra - och vi behöver vara steget före.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.