tisdag 27 mars 2012

Kreativt och upplyftande möte med deltagare som hade många kloka tankar som kan leda oss vidare i vårt skolbiblioteksprojekt! Tack alla för ett mycket bra möte!

måndag 26 mars 2012

Kvidinge

I morgon träffas vi i Kvidinge för att diskutera hur vi på bästa sätt kan hjälpas åt att ge våra Kvidinge elever tillgång till vårt fantastiska stationsbibliotek! Rektor, bibliotekschef, bibliotekarie, lärarbibliotekarie åsså jag.

tisdag 20 mars 2012

Resan på väg mot sitt slut

the long road by wvs, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  wvs 
Hur blev då denna utvecklingsresa? ...........

Jag blickar tillbaka till tankarna i resans början.
Att hitta en väg framåt som varit framkomlig och inte alltför svår att trampa har varit riktpunkten. Att finna vägen där delaktigheten, verktygen och styrningen skulle vara medpassagerare.

Moln: Jag har tittat upp i Molnet ett flertal gånger - d v s använt mig av de ypperliga molntjänster som finns till förfogande. De digitala verktygen har varit viktiga redskap i denna utvecklingsresa.

Matsäck: Under resans gång har jag samlat Skafferiet fullt - både med teori och praktiska verktyg.

Kompass: Kursplanen har varit kompass under resans gång - och ständigt närvarande.

Transportmedel: Under resans gång har jag ibland tagit plats i min helikopter för att lyfta och få blick över verksamhetsfältet, bl a studiebesök och nedslag i kartläggningen av området med sikte på innehåll och begreppsdefinition.

Gästgivaregårdar: Alla dessa möten! Så mycket de har gett! Möten och inspiration från de olika skolområdena, insatserna i resursgrupperna, responsen från förvaltningschefen och politiken samt generositeten från omgivande kommuner som delat med sig av sina erfarenheter.

____________________________________________________________________________

Essensen av denna resa mynnar ut i ett förslag till bildandet av ett Pedagogiskt Media Center. Vi behöver lära av varandra, inspirera och samordna. Genom att inrätta ett PMC kan våra olika kompetenser blandas och våra resurser delas.

Vi är ännu inte framme ....

Jag stakade ut vägen mot två vägval; godtagbar kvalitetsnivå och önskvärd kvalitetsnivå ... Vi får se var vi hamnar :-)

torsdag 15 mars 2012

PMC:s innehåll

iPaddr by waferbaby, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  waferbaby 

Listan på vad PMC börjar byggas:


Mediepedagog tillsammans med IT-strateg bildar bas för utvecklingsarbetet i att bygga upp verksamheten. PMC byggs upp successivt utifrån de behov som finns tillsammans med skolbibliotekarier, lokala IKT pedagoger, specialpedagoger och andra resurspersoner.


PMC skall fungera som lärcenter och ett nav för den pedagogiska verksamheten i kommunen.

Verksamhetens innehåll:
·         PMC skall vara ett kompetenscentrum för lärare och bibliotekarier vid arbete med digitala verktyg samt stödja och utveckla undervisningen i informationshanering.
·         PMC arbetar med strategiska frågor och långsiktighet
·         PMC skall ansvara för kompetens och resurssamordning kring media- och informationsresurser, aktuell informationsteknik, pedagogik samt läs- och språkutveckling
·         PMC skall medverka till ständigt pågående utveckling i samspel med pedagoger, elever och medarbetare
·         PMC skall fungera som fysisk och virtuell mötesplats.
·         PMC skall systematisera, samordna och marknadsföra skolbibliotekets resurser i kommunen.
·         PMC skall fungera som medieresurs och stimulera till läsning och ge språkstöd.
·         PMC arrangerar olika workshops både i den egna lokalen och ute i verksamheterna.
·         PMC ansvarar för PIM-utbildning och support
·         PMC skall bistå med hjälp och stöd för lärplattformen
·         PMC erbjuder datorer med hjälpprogram.
·         PMC erbjuder anpassade datorer.
·         PMC erbjuder möjlighet att testa olika program.
·         PMC erbjuder digitala läromedel.
·         PMC erbjuder teknisk utrustning
·         PMC möjliggör distansutbildning
·         PMC erbjuder studiestöd i forma av läxhjälp
·         PMC motverkar ökade digitala klyftorPositivt mottagande


Idéen om ett Pedagogiskt Media Centrum tycktes uppskattas av flera politiker under dragningen vid Kommunstyrelsens arbetsutskott. Dock vill man ha en ungefärlig prislapp på vad det skulle kosta. Fullt förståeligt. Roligt att de verkade positiva! Jobbar nu med att få i hop en tydlig plan för vårt PMC.

Jag jobbar nu med att ge förslag på plan över hur detta PMC skall byggas upp. Med hjälp av IKT planen som Bengt Högberg har gjort använder jag stora delar av hans kloka tankar (med hans tillåtelse :-) )

En sammanfattning på PMC tankarna.Ny skollag och ny läroplan betonar förmågan att använda och lära med digitala verktyg.
Åstorps skolor ska vara väl framme när det gäller att använda digitala lärresurser i den dagliga, pedagogiska lärmiljön. För ökad verksamhetskvalitet och bättre samordning föreslås inrättande av en fysisk och digital central medie- och kompetensresurs – Pedagogiskt Media Centrum (PMC). Detta center skall omfatta kompetens och resurser kring media- och informationsresurser, aktuell informationsteknik, pedagogik samt läs- och språkutveckling.
Centralen föreslås byggas upp successivt fr o m hösten 2012.

Meny för mediafärdighet

air mail by
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  'smil 


Nu är ett första utkast utskickat för tyckande i de olika referensgrupperna - rektorerna är meddelade... nu gäller det bara att lugnt sitta och vänta på kloka tankar.

Meny för mediafärdighet

lördag 10 mars 2012

SkolverketKänns bra att Skolverket fokuserar på skolbiblioteken på olika sätt. Nu har vi i Åstorp fått dela med oss av våra försök att få till en bra skolbiblioteksverksamhet. Se artikel om oss på Skolverkets webbplats

 Hoppas nu att Skolverket kommer att kunna peka tydligare genom att via sitt intresse för frågan fått mera kunskap om hur det ser ut på våra skolor ute i landet.....

torsdag 8 mars 2012


Condiments by Auntie P, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Auntie P 

Skulle så gärna vilja ha synpunkter på denna Meny! Tanken är att denna meny skall erbjudas skolorna - en meny av färdigheter som är helt i linje med LGR11. Menyn bygger på en gammal förlaga som låg till grund för skolbiblioteken i Örkelljungas uppbyggnad.

Snälla ge synpunkter - tankar, förslag, kritik, salta, peppra, nya idéer ...........................

LÄS HÄR!

onsdag 7 mars 2012

Utdrag från biblioteksplanen

Åstorps nya biblioteksplan är nu antagen av kommunfullmäktige. Detta dokument är viktigt för vårt fortsatta utvecklingsarbete. Den del som handlar om skolbibliotek finns att läsa här!


Critical Thinking Skills by Enokson, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Enokson 

tisdag 6 mars 2012

Skolbesök

I morgon skall jag besöka Tingdal-Björnås skolan. En skola som tidigare hyste äldreboende men som nu hyser småttingar - Förskola - skolår 2. En sprillandes ny skola - Allt är ombyggt!

Jag skall träffa personalen och samtidigt spana in var böckerna kan placeras på ett intresseväckande sätt.

måndag 5 mars 2012

Prezi presentation

Redo för kommunstyrelsens arbetsutskott!