torsdag 15 mars 2012

PMC:s innehåll

iPaddr by waferbaby, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  waferbaby 

Listan på vad PMC börjar byggas:


Mediepedagog tillsammans med IT-strateg bildar bas för utvecklingsarbetet i att bygga upp verksamheten. PMC byggs upp successivt utifrån de behov som finns tillsammans med skolbibliotekarier, lokala IKT pedagoger, specialpedagoger och andra resurspersoner.


PMC skall fungera som lärcenter och ett nav för den pedagogiska verksamheten i kommunen.

Verksamhetens innehåll:
·         PMC skall vara ett kompetenscentrum för lärare och bibliotekarier vid arbete med digitala verktyg samt stödja och utveckla undervisningen i informationshanering.
·         PMC arbetar med strategiska frågor och långsiktighet
·         PMC skall ansvara för kompetens och resurssamordning kring media- och informationsresurser, aktuell informationsteknik, pedagogik samt läs- och språkutveckling
·         PMC skall medverka till ständigt pågående utveckling i samspel med pedagoger, elever och medarbetare
·         PMC skall fungera som fysisk och virtuell mötesplats.
·         PMC skall systematisera, samordna och marknadsföra skolbibliotekets resurser i kommunen.
·         PMC skall fungera som medieresurs och stimulera till läsning och ge språkstöd.
·         PMC arrangerar olika workshops både i den egna lokalen och ute i verksamheterna.
·         PMC ansvarar för PIM-utbildning och support
·         PMC skall bistå med hjälp och stöd för lärplattformen
·         PMC erbjuder datorer med hjälpprogram.
·         PMC erbjuder anpassade datorer.
·         PMC erbjuder möjlighet att testa olika program.
·         PMC erbjuder digitala läromedel.
·         PMC erbjuder teknisk utrustning
·         PMC möjliggör distansutbildning
·         PMC erbjuder studiestöd i forma av läxhjälp
·         PMC motverkar ökade digitala klyftorInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.