torsdag 15 mars 2012

Positivt mottagande


Idéen om ett Pedagogiskt Media Centrum tycktes uppskattas av flera politiker under dragningen vid Kommunstyrelsens arbetsutskott. Dock vill man ha en ungefärlig prislapp på vad det skulle kosta. Fullt förståeligt. Roligt att de verkade positiva! Jobbar nu med att få i hop en tydlig plan för vårt PMC.

Jag jobbar nu med att ge förslag på plan över hur detta PMC skall byggas upp. Med hjälp av IKT planen som Bengt Högberg har gjort använder jag stora delar av hans kloka tankar (med hans tillåtelse :-) )

En sammanfattning på PMC tankarna.Ny skollag och ny läroplan betonar förmågan att använda och lära med digitala verktyg.
Åstorps skolor ska vara väl framme när det gäller att använda digitala lärresurser i den dagliga, pedagogiska lärmiljön. För ökad verksamhetskvalitet och bättre samordning föreslås inrättande av en fysisk och digital central medie- och kompetensresurs – Pedagogiskt Media Centrum (PMC). Detta center skall omfatta kompetens och resurser kring media- och informationsresurser, aktuell informationsteknik, pedagogik samt läs- och språkutveckling.
Centralen föreslås byggas upp successivt fr o m hösten 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.