tisdag 20 mars 2012

Resan på väg mot sitt slut

the long road by wvs, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  wvs 
Hur blev då denna utvecklingsresa? ...........

Jag blickar tillbaka till tankarna i resans början.
Att hitta en väg framåt som varit framkomlig och inte alltför svår att trampa har varit riktpunkten. Att finna vägen där delaktigheten, verktygen och styrningen skulle vara medpassagerare.

Moln: Jag har tittat upp i Molnet ett flertal gånger - d v s använt mig av de ypperliga molntjänster som finns till förfogande. De digitala verktygen har varit viktiga redskap i denna utvecklingsresa.

Matsäck: Under resans gång har jag samlat Skafferiet fullt - både med teori och praktiska verktyg.

Kompass: Kursplanen har varit kompass under resans gång - och ständigt närvarande.

Transportmedel: Under resans gång har jag ibland tagit plats i min helikopter för att lyfta och få blick över verksamhetsfältet, bl a studiebesök och nedslag i kartläggningen av området med sikte på innehåll och begreppsdefinition.

Gästgivaregårdar: Alla dessa möten! Så mycket de har gett! Möten och inspiration från de olika skolområdena, insatserna i resursgrupperna, responsen från förvaltningschefen och politiken samt generositeten från omgivande kommuner som delat med sig av sina erfarenheter.

____________________________________________________________________________

Essensen av denna resa mynnar ut i ett förslag till bildandet av ett Pedagogiskt Media Center. Vi behöver lära av varandra, inspirera och samordna. Genom att inrätta ett PMC kan våra olika kompetenser blandas och våra resurser delas.

Vi är ännu inte framme ....

Jag stakade ut vägen mot två vägval; godtagbar kvalitetsnivå och önskvärd kvalitetsnivå ... Vi får se var vi hamnar :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.