torsdag 12 april 2012

Skola med 50 elever i Eslövs kommun


"ÖSTRA STRÖ. Skolan i Östra Strö har inget skolbibliotek, bara några bokhyllor med skönlitteratur. Enligt skollagen måste skolor kunna erbjuda mer.
Skolan i Östra Strö har länge dragits med ett nedläggningshot. Skolan är liten med drygt 50 elever.
Enligt rektor Christer Hägerklint har ett skolbibliotek inte kunnat prioriteras. Det säger han till Skolinspektionen som gjort en inspektion på skolan.
Enligt lärarna räcker de få bokhyllor som finns på skolan för att täcka de yngre barnens behov, men inte de äldres.

De äldre eleverna åker därför till stadsbiblioteket i Eslöv var tredje vecka.
Men enligt Skolinspektionen ska det finnas ett bibliotek på plats för att skollagen ska anses vara uppfylld."Skånskan 12 april 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.