tisdag 29 maj 2012

Stängda dörrar


Hmmm... !Helt plötsligt fungerar inte det lätta sätt att forma hemsidorna med hjälp av rutor som är flyttbara bara man markerar .... märkligt. Se tidigare inlägg om Site Vision. Systemet har låsts.....Jag kan inte längre flytta text eller bildytan som jag - tack vare Falköpings kommun lärde mig. Vad har hänt?!


Promemoria om ny bibliotekslag


Henriette Zorn, Biblioteksbladet skriver om det nya bibliotekslags förslaget:

"Skolbiblioteken får en egen paragraf (10 §) där innehållet i Skollagens bestämmelse om skolbibliotek, återges. Detta för att förtydliga skolbibliotekens roll och för att den nya bibliotekslagen ska bli så heltäckande som möjligt. I paragrafens sista stycke slås också fast att de grupper som folkbiblioteken ska prioritera i 6-8 §§ även gäller skolbiblioteken. Den här paragrafen är inte lätt att bli klok på: skolbiblioteken finns i bibliotekslagen genom att de finns i skollagen i vilken tillgången slås fast. Men de prioriterade gruppernas behov på skolbiblioteksområdet återfinns i Bibliotekslagen som hänvisar till Skollagen… Snurrigt å andra sidan kanske man kan säga att dubbelt sytt håller bättre. Nu finns skolbiblioteken med i två lagar…"

Alltså både hängslen och livrem för skolbiblioteksverksamheten :-)

måndag 28 maj 2012

Öppet och tillgängligtFör att fullt ut kunna utnyttja skolbibliotekets resurser är det viktigt att skolbiblioteket är tillgängligt hela skoldagen och att bibliotekarie finns till hands att lotsa eleverna i deras informationshantering. Läroplanen och arbetslivet förutsätter ett utforskande och nyfiket arbetssätt. Skolbiblioteket får därför inte vara låst eller uppbokat större delen av dagen. För mycket fasta tider blir ett hinder för ett fritt arbetssätt. Flexibel tillgång till biblioteket innebär att eleverna kan komma till biblioteket för att söka och använda information och digitala verktyg när behov uppstår.

Flera studier har påvisat effekten  av flexibel tillgänglighet på elevernas lärande. Forskningen har visat att de bibliotekarier som har en blandning mellan fasta tider och flexibel tillgång ägnar mer tid till samarbete med lärarna. Bibliotekarier som hade blandad verksamhet genomför mer undervisning i informationsfärdighet kopplad till arbetsuppgifter som klassen har  (Lance, Rodney, and Hamilton-Pennell 1993; D'Elia and Zimmerman 2000; Miller, Want, and Whitacre 2003)

Men verkligheten ser annorlunda ut. Tyvärr är det alldeles för vanligt med fasta och regelbundna tider som låser upp både biblioteket och bibliotekarien. Detta konstaterar artikelförfattaren nedan: En forskningsöversikt av Lance, Rodney och Russell (2007) visar att i ungefär 60 % av klasserna i låg- och mellanstadiet är det så - medan det i högstadieklasserna är tvärtom. Där det är 80-90 % med flexibel schemaläggning (Baumbach, 2003).

Kan det bero på det som artikelförfattaren inleder artikeln med: att ha ett flexibelt schema innebär också att bibliotekariens lunchtid aldrig håller samma tid vecka ut och vecka in :-)
http://www.schoollibrarymonthly.com/articles/Creighton2008-v24n5p24.html

Låst

Märkligt - De enkla möjligheter att flytta text och bild i Site Vison har låsts ..... Märkligt.

lördag 26 maj 2012

CurationCuration är ett ord som är i ropet just nu genom de sociala mediernas lätthet att sprida information. Eftersom jag som är insnöad i skolbiblioteksvärlden har möjligheterna till att ta del av andras artiklar, forskning och omvärldsbevakning blivit till ett aldrig sinande utforskningsfält för mig. Självklart vill jag förmedla vidare dessa skatter jag hittar ute på mina upptäcktsresor i Cyperspace. Jag vill dela med mig men också arkivera det för min egen professionella utveckling men också till andra som kan ha intresse av detta ämnesomsråde - oavsett om man är lärare eller skolbibliotekarie.-  Att erbjuda elever nya verktyg och möjligheter -  Nya strategier och presentationsmöjligheter.

Allt för att jag själv skall utvecklas och lära.

Fler och fler av oss gör digitala presentationer av olika slag, spelar in svåra undervisningsmoment på video mm. Ett exempel är de videofilmer jag hittade om SiteVision. Filmer som t o m påverkade min arbetssituation.

Medverkan

Give, take ’n share by Funchye, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Funchye 


Stort tack till alla er som medverkar i bloggen! Tack Malin för att du tipsade om en bokblogg!
Det är så himla bra :-) om alla vi som jobbar med barn och ungdomar kan hjälpa varandra..... Så du som sitter där och har ett bra tips - kommentera, maila, ring.....!!!

torsdag 24 maj 2012

Bra läranderesurs

.... Inget ont som inte har något gott med sig.... På detta sättet hittade jag en bra läranderesurs: Teacher on Demand
Många bra filmer, bl a hur man räknar division på tre olika sätt....
.... och så en film om Skolbibliotek

Ännu dummare

När jag nu ser nästa film .... om att lägga in text .... förstår jag att jag har gått ännu fler mil vilse :-)
Allt det arbete jag kämpat med att göra delade layouter m m är totalt onödigt.

Det är ju bara till att göra rutor och flytta på skrivytan!
Länk till originalsidan

Klarhetens ljus

Tänk vad man blir snopen när man upptäcker att det man gjort i flera år ungefär är som att gå flera mils omvägar när man kunde gått bara några meter... Ungefär så känner jag mig nu när jag sett en bra instruktionsfilm om hur man sätter in bilder i Site Vision :-)

Vartoftaskolan i Falköping som visar detta mycket simpla vis. Antar att jag är den ende i kommunen som burit mig så bakvänt åt - men fall i fall där sitter någon annan .....


Länken för att se i full text fungerar tydligen inte.
Gå in i stället på originalsidan

onsdag 23 maj 2012

Sitevision - en svår nöt att knäckaHar du som jag - kämpat dig trött på att försöka få rätt på hemsidan? Just nu är jag totalt färdig :-) Har försökt att göra spalter för att tydligare kunna förmedla skolbibblans information. Förmodligen ser det ut som en ormgrop för den som förstår sig på :-) Jag har testat, raderat, testat, raderat osv ..... i evighet utan att förstå hur eller vad. Men nu känner jag att jag är på rätt väg.... sen får det se ut som det vill på avigsidan av mitt broderi ... eller bråderi :-)

Björnekullaskolans skolbiblioteks huvudsida

tisdag 8 maj 2012

Leker

Vad tycks om min avatar - Ser jag ut som en häftig Superbiblio?:-)

Verktyget jag använde hittade jag i min verktygslåda - närmare bestämt Marvel. Bilden editerades i Gimp för att jag ville ha en transparent  bakgrund.

FilarSnart inom de närmaste dagarna skall jag överlämna vår projektrapport. ... Så skynda på om du har några fler synpunkter!

torsdag 3 maj 2012

Årstaskolan igen! NO video

Forskning

Research at the NITD Singapore Uppdaterad artikel och referensförteckning om forskning kring skolbiblioteksverksamhet.

ARTIKEL

Lite mer om hur det gick till ....Uppdraget har varit att göra en inventering och utredning över möjligheter att utjämna nuvarande skillnader i kvalitet, tillgänglighet, mediebestånd, bemanning med utbildad personal samt tillgång till bibliotekslokaler. För att säkerställa att alla resurser används på ett för verksamheten optimalt sätt har fokus på samordning och samverkansformer varit viktiga fokusområden

 Uppdragets genomförande
Projektet har letts av en projektledare (jag som skriver :-) )  som till sin hjälp knutit referensgrupper bestående av bibliotekarier, lärare och rektorer. Under processens gång har rapportering skett till förvaltningschefen.
En plan för projektarbetet har utarbetats och följande produktmål har växt fram:

• Högre servicenivå
Förbättrade elevresultat med högre måluppfyllelse
• Ökad tillgänglighet
• Ökade samordningsvinster
• Bättre kostnadseffektivitet

Arbetsprocessen har kunnat följas på webbplatsen Uppdrag:Skolbibliotek (oppnadorren.blogspot.com). Här har även funnits möjlighet att bidra med synpunkter.

De båda referensgrupperna har i samtal, diskussioner och enkäter visat på behov av jämlikare resursfördelning, samordning och kompetensstöd. Följande har bl a påpekats:

-                     Ojämn fördelning av timmar med bemannade skolbibliotek i kommunen.
-                     Ojämn fördelning av olika tillgänglighetsaspekter
-                     Ojämn kvalitet på mediebestånd
-                     Behov av handlingsplaner och fler utvecklingsverktyg för lässtimulans och informationskompetens för eleverna
-                     Behov av olika samordningsinsatser när det gäller kompetens- och kvalitetsutveckling.
-                     Behov av samverkan inom och mellan organisationens olika delar 
-                     Bättre kompetensutvecklingsstrategier för hur personal på skolbiblioteken skall utveckla sin kompetens inom de områden som skolbiblioteksverksamhet omfattar.

onsdag 2 maj 2012

Inspirerande SETT dagarJosef Sahlin och Martin Fernström är två fräcka killar med hjärtat i lärandet. Båda jobbar på välkända Årstaskolan. Googla gärna på dem.
Josef har gjort ett intressant läromedel i svenska. Kolla här!

Veckobrev i annan form är vad vi är vana vid - Tegelbobarnen - OBS lärarens kalender till höger!

Se Årstaskolans bloggar!

... och kolla Flygelbarnens blogg!

Jag vill jobba på denna skola!!! :-)

Förhandsglimt av slutrapportHej allesammans!

Detta meddelande går ut till båda referensgrupperna när det gäller skolbiblioteksprojektet. Det går också ut till vår förvaltningschef (som sedan får den fulla rapporten) samt till rektorsgruppen.

Så här i vårens tid på väg mot sommaren och sommarlov börjar ett avslut närma sig på Uppdrag: skolbibliotek.

Jag har fått ta del av många kloka tankar från er alla. Tack alla ni! Tack för att ni ställt upp och tagit av er tid!

Dessutom har jag blickat över kommunens gränser för att kika på hur andra kommuner har löst sin skolbiblioteksverksamhet. Jag har följt skolbiblioteksverksamhet i USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada och tagit del av forskningsrapporter.

Jag har varit ute och röjt hos en del av er :-) ....Rensat ut för att förbereda för ny tillväxt -
http://oppnadorren.blogspot.se/2012/05/bocker-skall-lysa-som-solar.html

Vid projektets början fastställde jag vissa krav som jag ville skulle vara uppfyllda vid projektets slut. Projektet kortades ner vilket gör att vi bara kan se tendenser till uppfyllande.

För ökad verksamhetskvalitet och bättre samordning föreslås inrättande av en central medie- och kompetensresurs – Pedagogiskt Media Center. Denna resurs skall omfatta kompetens och resurssamordning kring media- och informationsresurser, aktuell informationsteknik, pedagogik samt läs- och språkutveckling. Centrat föreslås byggas upp successivt med start hösten 2012.

Bemanningen på de obemannade biblioteken föreslås förstärkas med fackutbildade bibliotekarier

LÄS MER HÄR!


Böcker skall lysa som solar


"Böcker skall lysa som solar och tindra som tomtebloss" (Lennart Hellsing) bör gälla inom hela Åstorps kommuns skolbiblioteksbestånd. Bort med dammet - både när det gäller aktualitet och livs levande kvalster :-)

Som lärare och bibliotekarie kan det vara svårt att göra sig av med bokvännen man alltid propagerade för när man var nyutbildad eller som man själv läste när man var ung. "Den var ju så bra".... Men tiden ändras och så vi med den.

Tur att affärerna inte behåller sina gamla varor. Det hade varit svårt att hitta de nya. Ett fel som tyvärr en del secondhand klädaffärer ofta gör .... öser på en massa kläder vilket gör det svårt att hitta i trängseln.

Mjölken i affären blir gammal och så blir även ungdomsboken. Den måste se fräsch ut .... Lukta gott :-) Dessutom måste den smaka bra!

Vi har fyra fina bibliotek i kommunen som även vänder sig till skolan och där böckerna lyser som solar och tindrar som tomtebloss. För att få tänt solar på de icke bemannade skolbiblioteken har jag tillsammans med lärarbibliotekarierna på Rågen och Tingdal börjat tända några tomtebloss :-) Med hårdhänta nypor har vi förpassat gamla favoriter till landet "Det som har varit" och därmed tänt de ljus som strålar från de nya böckerna. Vi har fått mycket bättre plats för de nya böckerna. Så gott om plats att vi kunnat ställa flera med framsidorna utåt och låtit böckerna lysa som solar och tindra som tomtebloss....

.... och Tingdalskolan-Björnås som kommer att ha alldeles sprillandes nya bokhyllor med inbjudande bokmiljöer att försjunka in i....

Nu är det bara upp till rektorerna att kanske ge en extra liten peng för nya böcker:-) Genom att Haganäsbiblioteket visar vilka böcker de köpt kan de obemannade biblioteken får stöd i sitt inköp. Ett inköp som görs kontinuerligt och inte en gång per termin. Risken är stor att böcker tar slut då böcker i dag är en färskvara. Det är när boken är som mest efterfrågad som vi på biblioteken skall ha exemplar och erbjuda våra elever! Inte vänta ett halvår tills det blir dags att beställa allt i en klump.

Tveka inte heller att ta kontakt med barn- och skolbibliotekarierna i kommunen.

Skulle vi inte också kunna tipsa varandra om bra ungdomsböcker här på bloggen: Uppdrag skolbibliotek?????? Skriv ett mail till mig så lägger jag in ditt tips!!!

Skriv till monica.nilsson@astorp.se

.... och Vuxenutbildningscentrum .... Håll i hatten snart kommer vi till er! :-)