onsdag 2 maj 2012

Förhandsglimt av slutrapportHej allesammans!

Detta meddelande går ut till båda referensgrupperna när det gäller skolbiblioteksprojektet. Det går också ut till vår förvaltningschef (som sedan får den fulla rapporten) samt till rektorsgruppen.

Så här i vårens tid på väg mot sommaren och sommarlov börjar ett avslut närma sig på Uppdrag: skolbibliotek.

Jag har fått ta del av många kloka tankar från er alla. Tack alla ni! Tack för att ni ställt upp och tagit av er tid!

Dessutom har jag blickat över kommunens gränser för att kika på hur andra kommuner har löst sin skolbiblioteksverksamhet. Jag har följt skolbiblioteksverksamhet i USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada och tagit del av forskningsrapporter.

Jag har varit ute och röjt hos en del av er :-) ....Rensat ut för att förbereda för ny tillväxt -
http://oppnadorren.blogspot.se/2012/05/bocker-skall-lysa-som-solar.html

Vid projektets början fastställde jag vissa krav som jag ville skulle vara uppfyllda vid projektets slut. Projektet kortades ner vilket gör att vi bara kan se tendenser till uppfyllande.

För ökad verksamhetskvalitet och bättre samordning föreslås inrättande av en central medie- och kompetensresurs – Pedagogiskt Media Center. Denna resurs skall omfatta kompetens och resurssamordning kring media- och informationsresurser, aktuell informationsteknik, pedagogik samt läs- och språkutveckling. Centrat föreslås byggas upp successivt med start hösten 2012.

Bemanningen på de obemannade biblioteken föreslås förstärkas med fackutbildade bibliotekarier

LÄS MER HÄR!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.