måndag 28 maj 2012

Öppet och tillgängligtFör att fullt ut kunna utnyttja skolbibliotekets resurser är det viktigt att skolbiblioteket är tillgängligt hela skoldagen och att bibliotekarie finns till hands att lotsa eleverna i deras informationshantering. Läroplanen och arbetslivet förutsätter ett utforskande och nyfiket arbetssätt. Skolbiblioteket får därför inte vara låst eller uppbokat större delen av dagen. För mycket fasta tider blir ett hinder för ett fritt arbetssätt. Flexibel tillgång till biblioteket innebär att eleverna kan komma till biblioteket för att söka och använda information och digitala verktyg när behov uppstår.

Flera studier har påvisat effekten  av flexibel tillgänglighet på elevernas lärande. Forskningen har visat att de bibliotekarier som har en blandning mellan fasta tider och flexibel tillgång ägnar mer tid till samarbete med lärarna. Bibliotekarier som hade blandad verksamhet genomför mer undervisning i informationsfärdighet kopplad till arbetsuppgifter som klassen har  (Lance, Rodney, and Hamilton-Pennell 1993; D'Elia and Zimmerman 2000; Miller, Want, and Whitacre 2003)

Men verkligheten ser annorlunda ut. Tyvärr är det alldeles för vanligt med fasta och regelbundna tider som låser upp både biblioteket och bibliotekarien. Detta konstaterar artikelförfattaren nedan: En forskningsöversikt av Lance, Rodney och Russell (2007) visar att i ungefär 60 % av klasserna i låg- och mellanstadiet är det så - medan det i högstadieklasserna är tvärtom. Där det är 80-90 % med flexibel schemaläggning (Baumbach, 2003).

Kan det bero på det som artikelförfattaren inleder artikeln med: att ha ett flexibelt schema innebär också att bibliotekariens lunchtid aldrig håller samma tid vecka ut och vecka in :-)
http://www.schoollibrarymonthly.com/articles/Creighton2008-v24n5p24.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.