tisdag 29 maj 2012

Promemoria om ny bibliotekslag


Henriette Zorn, Biblioteksbladet skriver om det nya bibliotekslags förslaget:

"Skolbiblioteken får en egen paragraf (10 §) där innehållet i Skollagens bestämmelse om skolbibliotek, återges. Detta för att förtydliga skolbibliotekens roll och för att den nya bibliotekslagen ska bli så heltäckande som möjligt. I paragrafens sista stycke slås också fast att de grupper som folkbiblioteken ska prioritera i 6-8 §§ även gäller skolbiblioteken. Den här paragrafen är inte lätt att bli klok på: skolbiblioteken finns i bibliotekslagen genom att de finns i skollagen i vilken tillgången slås fast. Men de prioriterade gruppernas behov på skolbiblioteksområdet återfinns i Bibliotekslagen som hänvisar till Skollagen… Snurrigt å andra sidan kanske man kan säga att dubbelt sytt håller bättre. Nu finns skolbiblioteken med i två lagar…"

Alltså både hängslen och livrem för skolbiblioteksverksamheten :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.