fredag 29 juni 2012

Sätta tänderna i....

Funderar i vilken ände jag skall börja. Planerar inför hösten - lite smått.... Ställer mig frågan: "Hur kan jag som skolbibliotekarie bidra till att målen för eleverna uppfylls?"
Hugger tag i kursplanerna för skolår 7-9 och börjar beta av. Får ta en tugga i taget.....
Kopierat in och lagt i min Google Drive för att återkomma igen efter sommarvilan. Men redan nu måste jag smaka lite grand och planera :-)

Kanske någon annan som vill smaka :-)
Kursplan 7-9 - underlag för skolbiblioteksplanering

måndag 18 juni 2012

Möte i Kvidinge

Vi som träffades i Kvidinge 27 mars har uppföljningsmöte idag kl 13.00.
Vi kommer att presentera minnesanteckningarna så snart vi kan.

onsdag 6 juni 2012

Vad är på gång?Undrar du varför det är så tyst här på Uppdrag : Skolbibliotek?

Just nu filar vi på projektansökningar till olika finansiella instanser för att kunna uppfylla ett av projektuppdragets förslag: att inrätta ett Pedagogiskt Media Centrum.

14 juni skall vi ha ett möte kring PMC hos vår förvaltningschef, Annika Hoppe.

Hoppas på stöd från våra politiker och från de bidragsgivande instanser vi vänder oss till!