fredag 29 juni 2012

Sätta tänderna i....

Funderar i vilken ände jag skall börja. Planerar inför hösten - lite smått.... Ställer mig frågan: "Hur kan jag som skolbibliotekarie bidra till att målen för eleverna uppfylls?"
Hugger tag i kursplanerna för skolår 7-9 och börjar beta av. Får ta en tugga i taget.....
Kopierat in och lagt i min Google Drive för att återkomma igen efter sommarvilan. Men redan nu måste jag smaka lite grand och planera :-)

Kanske någon annan som vill smaka :-)
Kursplan 7-9 - underlag för skolbiblioteksplanering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.