söndag 19 augusti 2012

Skolbiblioteksutredningen


Ta del av resultatet av  projektuppdraget kring skolbiblioteksutveckling i Åstorp (september 2011 - juni 2012). En utredning som ledde fram till att vi nu söker projektstöd för att att skapa ett Pedagogiskt Media Centrum.

 Initiativet till översynen av skolbiblioteken togs av Annika Hoppe, chef för bildningsförvaltningen i Åstorps kommun.  Syftet var att analysera förutsättningar och behov samt arbeta fram en handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten. Slutsatsen i utredningen blev följande:

“För ökad verksamhetskvalitet och bättre samordning föreslås inrättande av en centralmedie- och kompetensresurs – Pedagogiskt mediecenter. Denna resurs skallomfatta kompetens och resurssamordning kring media- och informationsresurser,aktuell informationsteknik, pedagogik samt läs- och språkutveckling. Resursenskall ge stöd och handledning till pedagoger och bibliotekarier.Skolbibliotekarier tillsammans med IKT pedagoger bildar bas för denna resursdär även special pedagoger kan knytas. Centralen föreslås byggas upp successivtmed start hösten 2012. “


Vi tror att denna arbetsmodell och arbetsmetodik kan tjäna som förebild för många andrasmåkommuner. Modellen innebär ett unikt helhetsgrepp där flera olika professioner är involverade vilket vi tror leder till ökad kvalitet, högre servicenivå, ökade samordningsvinster, framtidsinriktad utvecklingsstrategi, likvärdig utbildning samt inte minst kostnadseffektiv verksamhet.


Läs skolbiblioteksutredningen (formateringen har blivit skev pga uppladdning till Google dokument).
Bilaga 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.