måndag 8 oktober 2012

Klassikerarbete i nya kläder

The priest book by alpoma, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  alpoma 


Klassikerarbetet som alla åttor gör varje år har i år fått en annan form än vanligt. Genom ett förändrat arbetssätt och med ett digitalt verktyg till hjälp som visualiseringsstöd har vi tagit ett nytt steg med nya infallsvinklar på ett gammal ämne.

Arbetet har varit inspirerade och gett mig stora energikickar via underbara elever som i sina redovisningar visat på hur man med enkla medel kan ändra en traditionell skoluppgift om klassiker till att bli en lektion där lärandet blir till bildning och utvidgat lärande. 

Lärande när det är som bäst! Både för eleverna, läraren och mig själv!

Elevernas utvärdering ger också bekräftelse på ett resultat av vad vi verkligen vill: lustfyllt lärande som omfattas av olika delar.

En elev skriver följande:
“Jag tycker att arbetet var ett jättebra och roligt sätt att lära sig om en bok och en författare på. I stället för att sitta och läsa och skriva i en bok, gjorde vi ett roligare sätt att lära oss på”
“I helhet var uppgiften rolig och lätt att göra!”

Eleverna ger omdömena: kul, roligt, lär sig

Vad har då varit svårt?

-Hitta relevant information
-Välja ut vilken text som skall redovisas på gloggen resp muntligt
-Svårt att lära sig ett nytt digitalt verktyg
-Svårt att få en snygg design på sin glogg
-Nervöst att presentera muntligt för klassen

I rapporten till SKL om framtida skolbibliotek betonas i flera avsnitt samarbete och planering skolbibliotekarie och pedagog - en grundläggande förutsättning för framgångs fullt lärande!
Att vara med i processen hela vägen från ax till limpa skapar lärmiljö som gagnar alla inblandade.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.