måndag 11 februari 2013

Förändring av en skolas rykte

Läs rektor Edwards kloka ord om bidragande orsaker till att man kan vända en skolas image från negativt till positivt, bl a med hjälp av skolbibliotek .....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.