söndag 21 april 2013

Jönköping visar vägen!

Jönköping utvecklar skolbiblioteken.

Skolverket rapporterar: 

"Förhoppningen är att skolbiblioteket ska fungera som ett nav för kunskapsutvecklingen i skolan. Att utveckla skolbiblioteken ses som ett sätt att hjälpa eleverna att nå målen i olika ämnen. Eleverna ska ges möjlighet att upptäcka, undersöka, tänka, fantisera, tolka och lära med hjälp av såväl tryckta som digitala medier."

LÄS artikeln av Stefan Pålsson

Vi kan säkert hitta idéer för vårt fortsatta arbete i den utmärkta skolbiblioteksplanen som Utbildningsförvaltningen i Jönköping utarbetat.

Ladda ner här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.