måndag 15 april 2013

Workshop och diskussion idag!

I dag, måndag 15 april, skall vi som jobbar på skolbiblioteken i Åstorp snacka informationskompetens och hur vi ger eleverna ökade möjligheter att erhålla dessa färdigheter.

Vi utgår från vår biblioteksplan - som har ett speciellt avsnitt om skolbibliotek - och naturligtvis LGR11. Har roat mig med att genomlysa efter färdigheter som skolbibliotekets båda "ben" informationsfärdighet och läslust kan bidra med tillsammans med våra lärarkolleger. Det blev härligt många markeringar och därmed många underbara mötestillfällen för oss att sitta tillsammans och planera. Att ha samma mål i sikte är en av grundförutsättningarna för lyckat samarbete.

Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.