tisdag 1 juli 2014

Vilande

Bloggen Uppdrag : Skolbibliotek är vilande.Skolbiblioteksutredningen, som bloggen varit redskap för, övergick till ett utvecklingsprojekt som innebar en uppbyggnad av PMC (Pedagogiskt Mediacentrum)  

Utvecklingsprojektet har bestått i att planera för och införa en ledande och professionsövergripande pedagogisk samverkan (PMC - Pedagogiskt Mediacentrum) där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT och informationsfärdighet sätts i centrum. Genom stöd från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har inrättande av skoldatateksverksamhet i Åstorps kommun möjliggjort att specialpedagogik med digitala verktyg kan används i större utsträckning än tidigare på alla nivåer och i alla skolområden.

Tankarna kring inrättande av Pedagogiskt Mediacentrum har sitt ursprung i den projektutredning över skolbibliotekssituationen som initierades av förvaltningschef Annika Hoppe augusti 2011. I resultatet framkom behov av ökad resurssamordning för likvärdig utbildning. För att säkerställa att alla resurser används på ett för verksamheten optimalt sätt växte förslaget fram om en samordningsinstans i form av ett Pedagogiskt Mediacentrum. Med detta vill vi uppnå bättre förutsättningar att ge elever med behov av extra stöd, ökade kunskaps- och färdighetsutmaningar och en ökad resultat- och måluppfyllelse samt nya upplevelser utifrån sina egna förutsättningar.

LÄS MER! Ta del av utvecklingsprojektet genom att läsa PMC-bloggarna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.