Digitala verktyg

Digitala verktyg som är tillgängliga online kan stimulera och stödja lärandet på olika sätt.

Här är några tips som Björnekullaskolans lärare fått sig till del.


Glogster - Att göra multimedia affischer som kan ses online kan motivera eleverna till att genomföra processer som annars kan vara svårt för dem att göra, t ex att plocka ut vikta betydelsebärande ord. 

Glogster ger via sina gloggar eleverna möjlighet att prova och öva på användandet av ett digitalt verktyg. Glogster kan användas av den enskilde eleven men också i grupp. Programmet ger eleven träning i att använda olika informationsverktyg. Gloggarbetet innebär också att eleven måste tänka igenom och välja vilken information som är viktig och intressant. Eleven tränar också på att uttrycka sig både i text, bild och layout. Dessutom blir det ett lämpligt tillfälle att tala om upphovsrätt.  Glogster engagerar det visuella  och kreativa skapandet.

Eleven måste ställa sig frågorna:

VAD – är intressant?
HUR – skriver och illustrerar jag?
VEM – läser det?


Att publicera elevernas arbeten kan också göras via det häftiga online verktyget Issue.

Issue - Genom att publicera med hjälp av detta verktyg får elevarbeten en proffsig touch.
Bara spara ditt arbete i pdf och ladda upp på siten.


Just nu är det väldigt rörigt och många saker hänger i luften. Med andra ord finns det stort behov av att få struktur och ordning på alla "måsten". Mitt favoritredskap för att få struktur och stöd för tanken är Linoit.

Lino.it - ett idealiskt verktyg för dina elever att samarbeta kring. Att bolla idéer och att få ordning på processtänkandet.


Voki - så underbart att få leka med ljud och animation!


På bibblan i vecka 9 leker vi på Björnekullaskolan med QR koder....

Diagram gör du enkelt med hjälp av Cacoo 


Att spara sina dokument i "molnet" så att man alltid har dem tillgängliga gör du enkelt med hjälp av Google Drive 

eller Dropbox 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din medverkan.